Yangın Alarm Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi

 

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi, Ankara Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi, Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi Kuran FirmaKonvansiyonel yangın alarmı ve ihbar paneli sistemi vardır. Bu sistem çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Konvansiyone yangın alarmı ve ihbar paneli, sistemin merkezini oluşturur. Alarm elemanları ve algılama elemanları bu sistem üzerine bağlanır. Algılama elemanları, dedektörler ve butonlardır. Alarm elemanları ise ziller, sirenler, flaşörlü sirenler ve anons sistemi gibi elemanlardır.

Yangın çıktığı zaman bu yangını alarm paneline bildiren elemanlar gerekir. Bu elemanlar yangın sonucunda çıkan alev, koku ve duman gibi unsurları algılar ve bunu panele bildirir. Böylelikle panel yangını algılar ve alarm verir. Adresli sistemlerde yangını bildiren elemanlar sadece yangın sonucunda oluşan etkenleri panele bildirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi kimliklerini de panele bildirirler. Böylelikle panel alarmın adresini çok daha rahat bulur. Elemanlar yangını kendi kimlikleriyle bildirdikleri için alarmın yer bilgiside otomatik olarak açığa çıkar.

Sistemde bir de ihbar elemanları mevcuttur. İhbar elemanları, kontrol paneli, ışıklı sirenler, mimik paneller, flaşörler, paralel gösterge panelleri, telefon arama modülü gibi elemanlardır.

Yangın alarm paneli bölgedeki insanları uyarmak adına dedektörden algılama yaptığı esnada yüksek kalitede ses çıkartır. Panelin üzerinde ince buzzer sesi vardır. Bu ince ses, uyarıyı daha yüksek seste verir.

Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Tam Olarak Nedir?

Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemi mekanda çıkacak olan yangının yalnızca bölge bilgisini verir ve insanları sesli, ışıklı bir biçimde uyarır.

Sistemin çalışma şekli aslında oldukça basittir. Yangın çıktığı zaman önce algılama elemanları bu yangından haberdar olur ve durumu panele bildirir. Panel, hemen yangın algılama ve ihbar panelinin bağlı olan alarm hatlarını devreye sokar. Ayrıca kendi ön panelinde yangın alarm bilgisine ve hangi bölgeden geldiğini gösterir.

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi Nasıl Çalışır?

Konvansiyonel yangın alarmı, yangın alarm sistemlerinin en basit olanları arasındadır. Bu yangın alarmının algılama elemanları ihbar zon olarak nitelendirilir. Konvansiyonel yangın alarmı kullanılan bir tesiste herhangi bir yangın çıkarsa yangının hangi elemandan geldiğine dair bilgi ele geçmez. Bu sebeple otel ve büro gibi mekanlarda konvansiyonel yangın alarmı sistemi kullanılması genellikle sıkıntılıdır. Sıkıntının sebebi ise yangının nereden kaynaklandığına dair araştırma yapılması gerektiği ve bunun da bir zaman kaybı olmasından kaynaklanır. Bu nedenle konvansiyonel yangın alarmı kullanılan mekanların kapı üstünde lambalar kullanılır.

Bu yangın alarm sisteminde T bağlantıya yer verilmemelidir. Sistemlerin devamlı olarak bakımı yapılmalıdır. Dedektörlerin kirlenmesi sebebiyle de yanlış yangın alarmı da ortaya çıkabilmektedir.

Sistem, her zonda birbirinin arkasına paralel olacak şekilde bağlanmıştır. Sistemde herhangi bir sebepten ötürü hat kesilir yada dedektörlerden herhangi biri yerinden çıkar ise zonda arıza ihbarı verilir. Bu şekilde hat açık devreye karşı da korunmuş olur.

Alarm durumunda, sistemler arasında bazı farklar mevcuttur ancak sistemlerin temel yapısı aynıdır. Zon başına bir akım sınırlayıcı vardır. Sistemdeki algılama elemanları yangın çıktığında, zon hattına kısa devre yaptırırlar. Hattan geçen akım, akım sınırlayıcı vasıtasıyla belirli bir miktarda tutulur. Bu sırada ise yangın alarmı verilmiş olur.

Temel yapı olarak bir söndürme bölgesinde 2 adet zon bulunur. Bu zonlardan herhangi biri yangın ihbarı alırsa, basit devre ile söndürme çıkışı devreye sokulur. Böylelikle selenoid vana aktif hale gelir ve su çıkışı ile birlikte yangına müdahale edilir.

Kısaca, konvansiyonel yangın alarmı zon bazında algılama yapar, Dedektörler ve butonlar tek bir hat üzerinden bağlantı yapar. Uygulamada bir zona 25 tane eleman bağlanabilir. Binanın her katında 1 zon olacak şekilde projelendirilir ve yalnızca o katta yangın olduğu izlenebilir.

İnfonet Bilişim Teknolojileri olarak, sizlere en iyi çözümleri sunmaktayız. Güvenlik risklerinin farklı bir hal almasına karşı paralel bir şekilde gelişim gösteren yeni güvenlik teknolojileri, müşterilerin her riski için tedbir almasını sağlar. Bu kapsamda sizlere kablolu ve kablosuz entegre güvenlik sistemleri çözümleri de sunmaktayız.

Adresli Yangın Alarm Sistemi, Ankara Adresli Yangın Alarm Sistemi, Adresli Yangın Alarm Sistemi Kuran Firma

Adresli Yangın Alarmı Sistemi

Yangın bildiğiniz üzere can ve mal kaybına sebebiyet veren büyük bir felakettir. Yangının yayılma hızı göz önüne alınırsa, ilk müdahalenin en kısa süre içerisinde yapılması gerekir.

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin temel amacı da yangının çıktığı yeri en kısa sürede bularak söndürmektir. Bu hususta yangın alarmının doğru noktaya konması ve uygun olan yangın alarmı tipinin seçilmesi çok önemlidir. Eğer bu projelendirme doğru şekilde yapılmaz ise, sistem ana işlevini tam manasıyla yerine getiremez. Algılayıcı tipinin yanlış seçilmesi hem sistem güvenliğinin devre dışı kalmasına hem de yanlış alarmlar vermesine neden olabilir.

Kontrol Panelleri

Korunacak olan binanın büyüklüğüne, algılama ve uyan elemanlarının miktarına ve müşterinin ihtiyaçlarına göre seçilir.Dedektör seçimi oldukça önemli bir husustur. Seçilecek olan dedektör yangın ile günlük yaşantıyı kesinlikle birbirinden ayırmalıdır. Depolanan ürünlerden dolayı ortamda bulunan gaz, buhar, sigara dumanı gibi günlük yaşantıya dahil olan unsurları yangından ayırabilmelidir. Bununla birlikte dedektörlerin algılama alanları özenle seçilmeli ve doğru bir biçimde yerleştirilmelidir.

Duman Dedektörleri

Duman dedektörleri iyonizasyon ve optik olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Dumana karşı oldukça hassas ve etkilidirler. Bu tercih yapılırken korunmak istenen alan göz önüne alınarak karar verilmelidir. Optik duman dedektörlerinde bir ışık dağılımı ile duman algılanmaktadır. İyonizasyon duman dedektörlerinde ise bir elektrik akımı 2 elektrot arasında akar. Duman geldiğinde ise bu akım azalır ve alarm verilir.

Isı Dedektörleri

Isı dedektörleri hem ısı artışını algılayacak tipte hem de sabit ısıya ayarlanmış biçimde olabilir. Isı dedektörleri diğer dedektörleri nazaran daha az hassastır. Bu dedektörler küçük yangınların çıkma ihtimali olan alanlarda tercih edilmelidir. Isı dedektörleri, küçük ısı değişimlerini de algılayamayabilir. Isı dedektörlerini seçerken ortam sıcaklığının 20 derece üstünde seçilmesine özen gösterilmelidir.

Yangın İhbar Butonları

Yangın ihbar butonları, alarm sistemine harekete geçiren unsurlardır. Bir yangın durumunda alarm verir ve personele imkan tanır. Yangın ihbar butonlarının monte edilecek noktaları oldukça önemlidir. Alarm vermesi adına 30 metreden uzağa gitmeden, yerden 1,4 metre yüksekliğe ve herhangi bir engel olmadan kolayca ulaşılabilecek noktalara monte edilmelidir.

Alarm Sirenleri

Alarm sirenleri herhangi bir yangında, binadaki tüm insanlara haber vermek adına yüksek kalitede ses çıkartır. Bu sesi duyan insanlar hemen binayı tahliye etmek için harekete geçer.

Test ve Bakım

Kullanıcı test ve bakımları ihmal etmeden yerine getirmek zorundadır. Sistem bu şekilde devamlı olarak test edilmeli ve gereken tüm servis hizmetleri yapılmalıdır.

Yangın İhbar Butonları

Batarya şarj bölümünün ön göstergesinin çalıştığından emin olun. Tüm siren ve göstergelerin çalışma hatasının olup olmadığını düzenli bir şekilde kontrol etmeniz gerekmektedir.

Haftalık Testler

Reset düğmesine basarak paneli susturun ve tüm göstergeleri kontrol edin. Sistemin içerisinde bulunan dahili sirenlerinde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yangın alarmını da test etmek adına bir yangın ihbar butonunu açarak panein uyarı vermesini sağlayın. Sirenlerinin çalışıp çalışmadığını test edin. Yangın alarm panelini resetleyin. Her bir bölgeyi en az 3 ayda bir test edecek şekilde her hafta dönüşümlü olarak bir bölge seçin. Bununla birlikte her ayrı test için farklı siren ve yangın ihbar butonu kullanın. Böylelikle dönüşümlü olarak tüm yangın ihbar butonları test edilmiş olacaktır. Ayrıca yangın ihbar butonunun ve sirenlerinin tam olarak yerini gösteren bir bina planının da olması önemlidir. Son olarak da yapılan tüm testler kayıt edilmelidir.

İnfonet Bilişim Teknolojileri olarak, sizlere en iyi çözümleri sunmaktayız. Güvenlik risklerinin farklı bir hal almasına karşı paralel bir şekilde gelişim gösteren yeni güvenlik teknolojileri, müşterilerin her riski için tedbir almasını sağlar. Bu kapsamda sizlere kablolu ve kablosuz entegre güvenlik sistemleri çözümleri de sunmaktayız.